22.01.2018. SIA “Pobeda Confectionery” ir pabeigusi projekta īstenošanu

  02/17/2016
SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Eksperimentālās šokolādes produktu ražotnes izveide” , līguma Nr. 1.2.1.4/16/A/028, ietvaros ir pabeigta iekārtu uzstādīšana un ir veikta eksperimentālās tehnoloģijas testēšana reālā ražošanas vidē, kā rezultātā ražošanā ir ieviests pasaulē jauns produkts ar augstvērtīgām garšas īpašībām - poraina šokolāde ar aerētu pildījumu.
22.11.2017. SIA “Pobeda Confectionery” projekts tuvojas noslēgumam  
SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Eksperimentālās šokolādes produktu ražotnes izveide” , līguma Nr. 1.2.1.4/16/A/028, ietvaros iekārtu uzstādīšana ir noslēguma fāzē, tiek veikti pēdējie tehnoloģijas ieviešanas darbi, kā arī tiek veikta eksperimentālās tehnoloģijas testēšana reālā ražošanas vidē.
22.08.2017. SIA „Pobeda Confectionery” turpina projekta īstenošanu
 
SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Eksperimentālās šokolādes produktu ražotnes izveide” ietvaros, līguma Nr. 1.2.1.4/16/A/028, ir noslēgti līgumi par šādām iekārtām: Aprīkojums šokolādes produktu iepakošanai „flow pack”, Šokolādes konfekšu iepakošanas iekārta, Veidnes šokolādes liešanas līnijai, Iekārta šokolādes liešanas līnijas veidņu un plastmasas tekņu mazgāšanai, rezervuāri šokolādes rūpnīcai ar maisītāju, motor-reduktoru un apsildes apvalku, Eksperimentāla one-shot šokolādes masas liešanas iekārta (depozitors), Iekārta kakao un pralinē masu temperēšanai.
22.05.2017. SIA "Pobeda Confectionery" noslēdz līgumu ar CFLA
 
SIA „Pobeda Confectionery” 2017. gada 22. maijā ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.4/16/A/028 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Eksperimentālās šokolādes produktu ražotnes izveide” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
17.02.2016.  

2016.gada 17.februārī Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā Krievijas konditorejas fabrika «Pobeda» oficiāli atklāja savu ražotni Latvijā. Jaunajā fabrikā pirmajā gadā tiks saražotas 10 tūkstoši tonnas šokolādes, no kurām trešā daļa tiks pārdota Latvijas veikalos. Līdz ar Latvijas filiāles SIA «Pobeda Confectionery» nodibināšanu, «Pobeda» kļuvusi par vienīgo Krievijas kompāniju savā segmentā, kas atvērusi ražotni Eiropas Savienības dalībvalstī.

«Ražošana Eiropā ir nopietns mūsu biznesa stratēģisks solis un pavērsiena punkts kompānijas vēsturē. Mēs ieejam absolūti jaunā sadarbības līmenī ar mūsu partneriem. Fabrika Ventspilī ir jaunas eksporta iespējas. Mēs plānojam palielināt piegāžu apjomu uz Eiropas valstīm, ASV, Meksiku, Peru, Kanādu, Austrāliju, Ķīnu, un konditorejas tirgum grūtos laikos Latvijas rūpnīca mums paver jaunus ceļus biznesa attīstībai,» uzsver kompānijas «Pobeda» prezidents Vitālijs Muravjovs.

«Mēs jau tagad lepojamies ar mūs «Pobeda» Ventspilī. No brīvostas iznomātajā ēkā mēs uzbūvējām fabriku un aprīkojām to ar vismūsdienīgākajām iekārtām, kas dienā spēj saražot 30 tonnas šokolādes. Jaunākās tehnoloģijas gādās par ražošanas kvalitāti un drošību. Pirmajā darbības posmā plānojam gadā saražot ap 10 tūkstošiem tonnu šokolādes, no kurām 30% tiks realizēti Latvijas tirgū, bet pārējie eksportēti,» stāsta fabrikas «Pobeda» ģenerāldirektore Olga Muravjova.

«Pateicamies par atbalstu fabrikas atklāšanā Ventspils brīvostai, tās direktoram Imantam Sarmulim un Ventspils mēram Aivaram Lembergam personīgi. Mēs priecājamies par auglīgo sadarbību un turpināsim stiprināt uzticības pilnas attiecības. Ventspils tagad ir mūsu otrās mājas. Jau no pirmajām dienām šeit mums bija ērti strādāt pie fabrikas iekārtošanas,» saka «Pobeda» līdzīpašnieks un Ventspils filiāles direktoru padomes priekšsēdētājs Andrejs Muravjovs.

Konditorejas fabrika «Pobeda» ir ātri augoša un finansiāli stabila kompānija ar 100% pašu kapitālu. Šodien tā ir viena no lielākajām konditorijas fabrikām Krievijā, un izpelnījusies atzinību par lielisku produkcijas garšu un kvalitāti. Visu fabriku kopējā platība ir 43 tūkstoši kvadrātmetru un tās aprīkotas ar 28 mūsdienīgām ražošanas līnijām. Ražošanas jauda Krievijā esošajās fabrikās – 220 tonnas diennaktī.

Russian confectionary “Pobeda” officially announced the factory opening in Latvia, Ventspils. The ceremonial start of production took place on February 17, 2016. Pobeda is the first Russian confectionary starting production abroad. The Latvian branch factory – SIA Pobeda Confectionery – is a precedent for the Russian confectionery market. «Pobeda» - the only company in this segment, which has opened production in the EU.

“Starting production in Europe is a major strategic move for our business and a key milestone in the company's history. We are on a whole new level of cooperation with our partners. Factory in Ventspils offers new export opportunities; we plan to increase the volume of deliveries in Europe, United States, Mexico, Peru, Australia and China. In this difficult time for confectionery market, the plant in Latvia opens up new avenues for business development“.
- Says “Pobeda” President Vitaly Muravev.

“We are proud of “Pobeda” in Ventspils. We have built a factory with the most modern equipment. This technology ensures the safety and quality of production and capacity to produce 30 tons of chocolate per day. At the first stage, we aim to produce about 10 000 tons of chocolate annually, 30% of which will be available at Latvia’s home market, and the rest will be exported”, - said General Director of the factory “Pobeda” Olga Muraveva.

“I thank Free Port and its director Imants Sarmulis, the Ventspils mayor Aivars Lembergs for support in the factory opening. We are excited with our efficient cooperation that will continue and strengthen the trustworthy relationship. Ventspils is a second home for us. From the first days of our stay here, we have felt very comfortable to work on the factory opening“, - said the co-owner of confectionery factory “Pobeda» and chairman of the board of directors of the factory in Ventspils Andrei Muravev.

Confectionery “Pobeda” is fast-growing and financially stable company with a 100% equity. It is one of the biggest confectioneries in Russia, famous for excellent taste and quality of its products. The total area of industrial buildings is 43, 000 square meter. Factory is equipped with 28 modern production lines. The production capacity of the plants on Russian territory is 220 tons per day.

 

 
23.12.2015.   12/23/2015
Ražošanas iekārtu uzstādīšana ir pilnībā pabeigta. Projekta “Šokolādes produktu ražotnes izveide” ietvaros izveidotā ražotne ir gatava darbu uzsākšanai. The installation of production equipment is completely fulfilled. The project "Chocolate plant" of SIA "Pobeda Confectionery" is 100% ready to launch.
28.09.2015.   09/28/2015
SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Šokolādes produktu ražotnes izveide” ražošanas iekārtu uzstādīšana notiek stingri pēc nozīmētā laika grafika. Installation of production equipment is fully on schedule in SIA "Pobeda Confectionery" project of «Chocolate Plant».
27.08.2015   08/27/2015
SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Šokolādes produktu ražotnes izveide” ražošanas iekārtu uzstādīšana notiek stingri pēc nozīmētā laika grafika. Installation of production equipment is fully on schedule in SIA "Pobeda Confectionery" project of «Chocolate Plant».
27.05.2015   05/27/2015

SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Šokolādes produktu ražotnes izveide” ietvaros celtniecības darbu uzsākšana ražošanas telpās norit pēc paredzētā grafika.

Start of construction of industrial premises as was scheduled in SIA "Pobeda Confectionery" project of «Chocolate Plant».

23.04.2015

Krievijas Federācijas vēstnieks Latvijā A.Vešņakova k-gs un ģenerālkonsuls V. Nokolajeva k-gs tikšanās laikā ar Ventspils pilsētas mēru A. Lemberga k-gu apsprieda iespējamās Krievijas- Latvijas sadarbības iespējas. Vizītes laikā Ventspilī Vešņakova un Nikolajeva k-gi apmeklēja arī Ventspils Brīvostu un jaunizveidojamo šokolādes izstrādājumu rūpnīcu Pobeda Confectionery, SIA, kur tikās ar kompānijas līdzīpašnieci un Ģenerālmenedžeri Olgu Muravjevas k-dzi. Muravjovas k-dze uzsvēra, ka viņa sagaida celtniecības darbu pabeigšanu 2015.gada septembrī, bet ražošanas uzsākšanu – vēl šī gada ietvaros. Pirmajā ražotnes izveides posmā kompānijas Pobeda Confectionery Ventspils ražotnē paredzēts ražot 24 t unikālas šokolādes un šokolādes izstrādājumu dienā. Nākamajos posmos paredzēts palielināt ražošanas apjomus līdz 80 t izstrādājumu dienā. SIA „Pobeda Confectionery” 2014. gada 27. augustā ir noslēgusi līgumu Nr. L-APV-14-0173 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Šokolādes produktu ražotnes izveide” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

04/23/2015

The Ambassador of Russian Federation A. Veshnyakov and General Consul V. Nikolaev met with the mayor of Ventspils A.Lembergs and discussed to him the prospects of Russian-Latvian regional and economic cooperation. During a stay in Ventspils A.Veshnyakov and N.Nikolaev visited the Freeport and directed to newly built chocolate factory Pobeda where they had the meeting with Olga Muravieva (co-owner and General manager of Pobeda Confectionery).

O. Muravieva stressed during the meeting that she expected to finish all construction works in September 2015 and to launch factory in this year.

At first stage, it plans to produce on Pobeda Ventspils 24 tons per day of unique chocolate and chocolate products and then to increase production up to 80 tons per day.

August 27, 2014 the company's Latvian unit SIA "Pobeda Confectionery" has signed a contract No. L-APV-14-0173 with the Latvian Investment and Development Agency for the project "Chocolate Plant", which is co-financed by the European Regional Development Fund.

SIA "Pobeda Confectionery" pabeigs jaunās rūpnīcas celtniecību Līdz 2015 gada beigām.

 

Pobeda plans to build a new Latvian factory in the second half of 2015.

Pobeda plans to invest nearly €5 million in a new factory in Latvia during 2015 year in an effort to boost its competition and cut costs. At the first stage the facility will produce up to 5,000 tons of chocolate and candy each year. Pobeda expects to roll out its first local production at end-2015.

 

27.02.2015 SIA „Pobeda Confectionery” pabeidz iepirkumu procedūras.

SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Šokolādes produktu ražotnes izveide” ietvaros 2014.gadā izsludināja un pabeidza visus paredzētos iepirkumus.

 

02/27/2015 SIA "Pobeda Confectionery" accomplishing the process of equipment purchase.

SIA "Pobeda Confectionery" accomplishing the process of equipment purchase in the scale of «Chocolate Plant» and signed contracts for all the necessary machinery. The first part of the purchased equipment arrived at the production site.

27.11.2014 SIA „Pobeda Confectionery” turpina projekta īstenošanu.

SIA „Pobeda Confectionery” projekta „Šokolādes produktu ražotnes izveide” ietvaros ir izsludinājusi visus paredzētos iepirkumus. Novembrī tika pieņemti lēmumi par uzvarētājiem šādos iepirkumos: Izejvielu samaisīšanas un sajaukšanas, sasmalcināšanas un šokolādes masas konšēšanas līnijas šādas iekārtas: izejvielu samaisīšanas un sajaukšanas iekārta; izejvielu pirmējās sasmalcināšanas iekārta; izejvielu galējās sasmalcināšanas iekārta; tērauda konveijeru sistēma; šokolādes masas konšēšanas iekārta; Šokolādes iepakošanas iekārta un Šokolādes formēšanas līnijas temperēšanas iekārta.

 

11/27/2014 SIA "Pobeda Confectionery" continues implementing the project of «Chocolate Plant».

The tender was completed for the main groups of machinery for the new plant. The main machinery suppliers and time of its delivery were determent in November.

27.08.2014 SIA "Pobeda Confectionery" noslēdz līgumu ar LIAA.

SIA „Pobeda Confectionery” 2014. gada 27. augustā ir noslēgusi līgumu Nr. L-APV-14-0173 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Šokolādes produktu ražotnes izveide” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

08/27/2014 SIA "Pobeda Confectionery" sings a contract with LIAA.

August 27, 2014 the company's Latvian unit SIA "Pobeda Confectionery" has sign a contract No. L-APV-14-0173 with the Latvian Investment and Development Agency for the project "Chocolate Plant", which is co-financed by the European Regional Development Fund.